Now and then you have to get up early to see something different.

Wierdense veld (1/3)

Wierdense veld (1/3)

Het Wierdense Veld is een natuurgebied ten noorden van rijksweg N35 tussen Wierden en Nijverdal in de Nederlandse provincie Overijssel. De oppervlakte is ongeveer 420 hectare. Sinds 1968 wordt het beheerd door Landschap Overijssel. Het Wierdense veld is een Natura 2000 gebied.

Wierdense veld (2/3)

Wierdense veld (2/3)

Het is een gedeeltelijk voor turf vergraven veen-heidegebied met droge en natte heide, veenputten en berkenstruwelen. Op de heide loopt vaak een schaapskudde van ca 300 Veluwse heideschapen. Er komen veel zeldzame vogels voor. Dit hoogveengebied heeft ernstig last van verdroging en vergrassing. Door ingrijpende waterbeheersmaatregelen hoopt men in de toekomst de vorming van nieuw hoogveen mogelijk te maken. Dit resulteert in vernatting en een uitbundige groei van allerlei zeldzame veenplanten en mossen.

Wierdense veld (3/3)

Wierdense veld (3/3)

Het Wierdense veld is te bezoeken via enkele openbare zandwegen. Vanwege de kwetsbaarheid van het gebied is het verder niet toegankelijk. Een klein gedeelte (30 hectare) gelegen aan de Bruine Hoopsweg bestaat uit vrij toegankelijk bos.