Golden glow over Sossusvlei
  • Namibia
    Namibia